مردی زنش را بخاطر آدامس کشت!

امروز واقعیتی مطرح شد که سالها پیش مردی زنش را بخاطر آدامس کشت. این مرد به دلیل علاقه بسیار به آدامس زنش را در صورت ندادن آدامس به قتل رساند. آراد برندینگ درادامه همراه شماست.

سقز برای تهیه خمیر دندان استفاده می شود و برای دهان و دندان مفید است. سقز در آدامس هم استفاده می شود که آدامس سقز کوهی برای کاهش اضطراب مورد تایید است.

در چند دهه اخیر آدامسهای سقز با پیشرفته شدن تکنولوژی به شکل بهداشتی بسته بندی و مورد تایید سازمان استاندارد قرار گرفته است. خرید آدامس سقز را می توانید از نمایندگیهای این محصول انجام دهید.