کودکی که با آدامس زندگی می کند!

کودکی در چین زندگی می کند که به دلیل علاقه بسیاری که به آدامس دارد، تمام لحظات زندگی خود را با آدامس می گذراند. آراد برندینگ درادامه همراه شماست.

آدامس طبیعی که کاملا بدون شکر و مواد مضر دیگر می باشد. آدامس سقز که نوعی آدامس طبیعی است و طی فرایندی که می گذراند،قابل مصرف پیدا می کند و  بازار فروش آدامس سقز در دیگر کشورها هم بسیار عالی است.

برای درست کردن آدامس سقز از صمغ گیاهان استفاده می شود که تنوع صمغ باعث تفاوت مزه ی آدامس باهم می شود. خرید آدامس سقز با توجه به میزان نیاز افراد انجام می شود.